Öncelikle marka, bir ticari işletmenin mal ve hizmetlerini diğer ticari işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan, o malın simgesi olan, kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar ve resimlerden oluşan soyut ya da somut bir kavramdır. Genel anlamda marka, ticari işletmenin kimliğidir.

Marka tescili ise mevcut ya da kullanılmak istenilen markanın yasalarla koruma altına alınarak, marka sahibi adına Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescil edilmesidir. Marka tescili ile kullanılan ya da kullanılmak istenilen marka koruma altında olur. Yani, başka bir ticari işletme markanız tescil edildikten sonra sizin markanızı kullanamaz.

Günümüzde işletmelerin ticari faaliyetine devam edebilmesi zorlu rekabet koşullarında güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi için gereken en önemli kriterler; ayırt edici olmak ve akıllarda kalabilmektir. Bunu da sağlamanın yolu etkili ve doğru bir marka seçmekten geçmektedir. Ticari işletmeniz için farkındalık yaratan marka seçiminden sonraki en önemli adım ise, firma değeri yaratan bu markayı koruma altına almak olacaktır. Bu korumayı da ancak markanızı tescil ettirdiğiniz takdirde sağlayabilirsiniz.

Marka tescil işleminin bir diğer faydası ise bir ticari işletmenin tescilli markasıyla aynı veya benzer olan ve markanın kapsadığı sınıfları kapsayan, bu yüzden müşteriler tarafından karıştırılma ihtimali olan her türlü işaret, logo ve ismin kullanılmasına müsaade etmemesidir.

Marka tescil işlemleri için gerekli evraklar;

Marka başvurunuzu şahıs adına gerçekleştirecekseniz,

Nüfus cüzdanı sureti,

Adres bilgileri,

Vekaletname (noter onayına gerek olmayan özel vekaletname)

Markaya ait logo

Şirket adına yapılan başvurularda ayrıca;

Vergi levhası

Ticaret sicil gazetesi

İmza Sirküsü

Markaya ait logo

Vekaletname (noter onayına gerek olmayan özel vekaletname) gerekmektedir.

“Sizin olana sahip olun” düşüncesi ışığında Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık firması olarak marka tescil konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde vekil ofis olarak sizleri resmi olarak temsil ediyoruz. 444  8 148 ve 0543 685 41 52 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Gökçen Atılganlar

Müşteri Temsilcisi

#ISO#İSO 14001#İSO 9001#KALİTE#KALİTE NEDİR#KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ#KURUMSAL KALİTE#MARKA#MARKA ARAŞTIRMA#MARKA PATENT#MARKA PATENT SORGULAMA#MARKA SORGULAMA#MARKA TESCİL#MARKA TESCİL SORGULAMA#MARKA TESCİL ÜCRETİ#MARKA TESCİLİ NEDİR#PATENT#PATENT BELGESİ NEDİR#PATENT NEDİR#SORGULAMA#SUKALİTE#TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ#TPE#TPE MARKA#TURK PATENT#TÜRK PATENT SORGULAMA