Tasarım başvurusu;

  1. Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
  2. Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli görsel anlatımını,
  3. Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adını,
  4. Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların adlarını,
  5. Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgiyi,
  6. Varsa yayım erteleme talebini,
  7. Vekil tayin edilmişse vekile ilişkin bilgiyi, kapsar.

Başvuru Türk Patent ve Markalar Kurumuna yapılır. Başvuru işlemlerine ilişkin ücretlerin ödenmemesi ve süresi içinde ödemeye ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru yapılmamış sayılır.

Belge sahibi olma için TPE’ ye yapılan başvuru ile birlikte 2 – 3 aylık “Şekilsel İnceleme” süreci başlar. Bu inceleme neticelendiğinde 6 aylık “Bülten” süreci başlar. Tasarım başvuruları her ay yayınlanan iki bültende ilan edilir. Bülten tarihleri her ayın 9’u ile 24’üdür. Bülten süresi biten başvurumuzun, yaklaşık 2 aylık “Belgelendirme” süreci sonunda, Tescil Belgesi elimize ulaşır.

Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak bugünkü yazımızda sizlere tasarım tescil hakkındaki bilgileri derledik. Daha fazla bilgi için Bizlere Ulaşın:444 8 148