Belge sahibi olma için TPE’ ye yapılan başvuru ile birlikte 2 – 3 aylık “Şekilsel İnceleme” süreci başlar. Bu inceleme neticelendiğinde 6 aylık “Bülten” süreci başlar. Tasarım başvuruları her ay yayınlanan iki bültende ilan edilir. Bülten tarihleri her ayın 9’u ile 24’üdür. Bülten süresi biten başvurumuzun, yaklaşık 2 aylık “Belgelendirme” süreci sonunda, Tescil Belgesi elimize ulaşır.