Tasarım mevcutta olan ürününüzün üstündeki renk , şekil , çizgi vb. gibi unsurlara verilen addır. Eğer ürününüzde bulunan renk , şekil , çizgi vb unsurların daha önceden sergilenmemiş ve tamamen size ait olduğunu düşünüyorsanız tasarım tescili için başvuru yapabilirsiniz

Bir tasarımın tescille ( tasarım tescili için) korunabilmesi için aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gereklidir:

Yenilik

Türkiye bir ürünün tamamı yada bir parçasının görünüşünde ayırt edici değişimlerin yapılması ile olşuan tasarımlar tescille korunabilir. Bu tasarımın aynısı dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa o tasarım yeni kabul edilir.

Ayırt edici nitelik

Bir tasarımın kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim; aynı alandaki diğer tasarımlardan farklı ise bu ayırt edici özelliğe sahip olduğunu gösterir.