Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna göre markalarını Türk Patent ve Markalar Kurumuna başvuru yaparak Marka Tescili yaptırabilirler.

Markanın tescil edilebilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na bağlı resmi vekil ofislerce Marka Tescil Belgesi başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru yapılmadan önce markanın faaliyet gösterdiği sınıf belirlenip bu sınıfta aynı isimde başka bir marka başvurusu olup olmadığı incelenir. Bakanlık bu sınıflandırmayı 45 grupta yapmaktadır. Marka isminin uygun olduğu teyit edildikten sonra başvuru dosyası oluşturulur.

Başvuru dosyası oluşturulurken istenilen evraklar şu şekildedir:

Başvuru sahibi şahıs ise;

Kimlik bilgileri

Vekaletname

Sözleşme

Marka logosudur.

Başvuru sahibi şirket ise;

Vergi levhası

Sicil gazetesi

Vekaletname

Sözleşme

Marka logosudur.

Dosya oluşturulduktan sonra sistem üzerinden marka tescili başvurusu yapılmaktadır. Başvuru esnasında marka sahibi başvuru ücreti ödemelidir.  Başvuru yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından dosya incelemeye alınır. Marka benzerlik araştırması yapılarak markanın şeklen ve hukuken mevzuata uygunluğu kontrol edilir. Bu aşama yaklaşık 2 ay kadar sürmektedir. Marka benzerlik araştırmasından olumlu yanıt alırsa yayına çıkma kararı verilecektir. Araştırma sürecinden olumsuz yanıt alıp red kararı veya kısmi red kararı alabilir.

Dosya benzerlik araştırmasından geçip yayına çıktıktan sonra yayında 2 ay halka açık olarak yayında kalmaktadır. Bu süreçte üçüncü kişilerin dosya hakkında itiraz hakları vardır. Yayın süresi bittiğinde eğer herhangi bir itiraz söz konusu değilse tescil belgesi kararı çıkacaktır. Marka sahibi 2 ay içerisinde belge ücreti ödeyip marka tescil belgesini almalıdır. Belge ücreti ödenmediği takdirde marka tescil belgesi iptal edilecektir. Yayın sonrasında eğer bir ya da birden çok itiraz yapılmış ise Türk Patent ve Marka Kurumu marka sahibinden görüş bildirim dosyası isteyecektir. Yapılan her itiraz için görüş bildirim dosyası yazılmalıdır ve bunun için 1 ay süre verilmiştir. Daha sonra uzman tarafından her iki tarafın dosyaları incelenip karara varılacaktır. Karar itirazın reddi veya itirazın kabulü şeklinde olabilmektedir. İtiraz red edilmişse karşı taraf için ikinci bir itiraz hakkı olacaktır. Bu itiraz Yüksek İdari Değerlendirme Kurumuna (YİDK) yapılmalıdır. YİDK yapılan itirazı red ederse marka tescile çıkacaktır. Eğer itiraz kabul edilir ise de tarafların mahkeme hakkı doğacaktır. Uzmanın itirazı kabul ettiği durumda ise marka sahiplerinin karara itiraz hakkı bulunup az önce bahsedilen prosedürleri uygulaması gerekecektir.

Dosya benzerlik araştırmasından geçemediği takdirde red ya da kısmi red kararı verilebilir. Marka sahibinin karara itiraz hakkı bulunmaktadır ve itiraz için 2 ay süreye sahiptir. Bu itiraz YİDK’ ya yapılmalıdır. YİDK itiraz kararını 2 ay içerisinde değerlendirip karara varacaktır. İtiraz dosyası kabul edilirse markaya tescil belgesi kararı verilecektir. İtiraz dosyasına red kararı verildiği takdirde ise marka sahibinin mahkemeye başvuru hakkı bulunmaktadır.

Marka tescil süreci başvurudan itibaren yaklaşık 5 ila 7 ay arası sürmektedir. Marka tescil belgesinin geçerlilik süresi 10 yıl olup 10 yılın sonunda belge yenilenmelidir.

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak bugün sizler için MARKA TESCİL SÜRECİ konusu üzerine değindik. Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak müşterilerimizin memnuniyetini ve isteklerini önemsiyoruz. Daha fazlası için bizimle 444 8 148 numaralı sabit hattımızdan ulaşabilir ya da dilerseniz bizleri ziyaret edebilirsiniz.