İşletmelerin piyasada bilinirliğini sağlayan kimi zaman firma ünvanının dahi önüne geçen, müşteriler ile firma arasında bir bağ ve ilişki sağlayan önemli bir unsurdur.

Bununla birlikte bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işarete MARKA denir.

Marka tescili bazen akıllara anlık gelebildiği gibi bazen de yıllarca düşüneniz dahi marka bulamazsınız. Bunun sebebi ürünü onu kullanacak olan insanlarla ilişkilendirme düşüncesidir.