Markanın miras yoluyla devri, marka üzerindeki mülkiyet hakkının marka sahibinin ölümü ile mirasçıların veya vasiyet alacaklısına geçmesi anlamına gelmektedir. Ekonomik bir değer taşıyan ve gayri maddi mal varlığı haklar arasında sayılan marka hakkı, mutlak haklardan olup, herkese karşı ileri sürülebilir ve sahibine birtakım inhisari yetkiler verir. Marka hakkı bu yönüyle hukuki işlemlere konu olabileceği gibi gerçek kişiler tarafından miras bırakılabilir ve böylece terekeye dahil mal varlığı değerleri arasında yer alır.

Marka sahibinin ölümü ile bir ölüme bağlı tasarrufla bırakılan marka külli halefiyet gereği mirasçıya intikal eder. Eğer ortada bir vasiyet alacaklısı varsa yasal mirasçılar markayı usulüne uygun alacaklıya devretmekle yükümlüdürler. Burada artık cüzi bir halefiyet olduğu için markanın tüm mirasla birlikte geçip ayrı bir şekilde şartının aranmadığı halden farklı olarak yazılı sözleşme ile devri gerekecektir.

Vasiyetname ile markanın bir kişiye bırakılması söz konusuysa, marka sahibinin ölümü ile vasiyet alacaklısı marka hakkının kendi üzerine devrini talep edecektir.

Marka sahibi miras yolu ile intikal nedeniyle değişmişse bunun sicile kaydı gereklidir. Markayı miras yoluyla devralan kişiler gereken belgeleri Türk Patent’e sunmak suretiyle markanın kendi adlarına tescilini isteyebilirler.

Marka tescili, miras yolu ile intikal edebilmektedir. Marka tescilinin miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı için; veraset ilanı veya noter tarafından onaylanmış örneğinin kuruma sunulması gerekmektedir.

Marka Miras Yolu İle İntikali ile ilgili sorularınız için bizlere canlı destekten veya 444 8 148  ulusal telefon numaramızdan ulaşıp bilgi alabilirsiniz.