Markanın miras yoluyla devri, marka üzerindeki mülkiyet hakkının marka sahibinin vefatı ile mirasçılarına veya vasiyet alacaklısına geçmesi anlamına gelmektedir.

Marka sahibinin vefatı ile marka mirasçıya intikal eder. Eğer ortada bir vasiyet alacaklısı varsa yasal mirasçılar markayı usulüne uygun alacaklıya devretmekle yükümlüdürler. Vefat durumundan dolayı  markanın tüm mirasla birlikte beraber anılıp yazılı sözleşme ile devredilmesi gerekmektedir.

Vasiyetname ile markanın bir kişiye bırakılması söz konusuysa, marka sahibinin vefatı ile vasiyet alacaklısı marka hakkının kendi üzerine devrini talep edecektir.

Marka miras yolu ile intikal edilip marka sahibi değişmişse bunun sicile kaydı gereklidir. Firmamız vekilliğinde markayı miras yoluyla devralan kişilerden gereken belgeleri derleyip TPE’ye sunmak suretiyle markanın kendi adlarına tescil işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Marka tescili, miras yolu ile intikal edebilmektedir. Marka tescilinin miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı için; veraset ilamı veya noter tarafından onaylanmış örneğinin firmamıza sunulması gerekmektedir.

Marka Miras Yolu İle İntikali ile ilgili sorularınız için bizlere canlı destekten veya 444 8 148  ulusal telefon numaramızdan ulaşıp bilgi alabilirsiniz.