Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır.

Patent, sahibine üretim ve kullanım hakkı verdiği gibi satış ve kullandırma yöntemi ile gelir imkanı da sağlamaktadır. Patentten kaynaklanan hukuki ve ticari haklar başkasına devir edilebilir. Böyle bir durumda tüm haklar süresiz olarak devir alan şahıs ya da firmaya geçmektedir. Patent devir işlemi ile devir edenin patent üzerindeki tüm hakları son bulmaktadır.

Paten hakkı, yasal niteliği bakımından diğer kişilere devredilebilir. Devir işlemi, patent sahibinin buluş üzerinde kazandığı mutlak haklarını devir alana geçirmesi işlemidir. Devir işlemi sayesinde, patent ile kazanılan hakların tümü devralana intikal edere ve devreden kişi patentten kazandığı haklarını ve tasarruf özelliğini yitirir.

Patent Devri İçin Gerekli Belgeler

Devir sözleşmesi

Devir alan şahıs veya tüzel kişilik resmi evrakları

Vekaletname

Devir harç dekontu

Patent devri işlemi başvuru sahibi ile devri alacak kişi ya da kurum temsilcisi arasında gerçekleşen bir sözleşmenin ardından Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık şirketimiz tarafından patent siciline kayıt edilir. Patent devir kayıt işlemi ile ilgili sorularınız için bizlere canlı destekten veya 444 8 148  ulusal telefon numaramızdan ulaşıp bilgi alabilirsiniz.