Marka Tescil Başvuru

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. (Sinai Mülkiyet Kanunu 6769 Madde:4)

Firmamız Marka başvurularını, markanın sınıfı, logo ve sahip bilgileri tamamlanınca TÜRK PATENT KURUMUNA online olarak başvurusunu gerçekleştirmektedir. Başvurusu yapılan marka, fikri mülkiyet kanunda belirtilen inceleme ve araştırma süreçlerine tabi tutulur. Aynısın ve benzeri olmadığına kanaat getirilir ise yayın kararı verilir. Yayın kararı verilen marka 2 ay yayında kaldıktan sonra, herhangi bir itiraz almaz ise tesciline kararı verilir. Tescil işlemlerinin  tamamlanması ile 10 yıllığına koruma altına alınarak tescil edilir.

Marka sırası ile aşağıdaki süreçlerden geçer;

  • İnceleme ve araştırma süresi

Bu süreç başvurusu yapılan markanın hem şekli olarak incelenmesini hem de benzerlik olarak incelenmesi sürecidir. Başvurudan sonra markanın başvuru evraklarından bir eksiklik olup olmadığı kurum tarafından incelenir. Eğer evraklarda herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda kurum bu eksikliğin giderilmesi için 1 aylık ek süre vererek eksik evrağın giderilmesini isteyebilir. Şeklen bir eksiği olmayan marka başvurusu ya da eksiği tamamlanmış başvuru benzerlik araştırmasına tabi tutulur. Bu süreç başvurusu yapılan markanın aynısı veya benzerinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Eğer aynısı veya benzeri yok ise marka için yayın kararı verilir. Eğer aynısı var ise marka red edilir. Bu red kararına marka başvuru sahibinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu süre 2 aydır

  • Yayın süreci

Bu süreç yayın kararı verilmiş bir marka başvurusunun tescil sürecinden önceki aşamadır. Bu aşamada üçüncü kişiler yayın sürecindeki markaya itiraz edebilme hakları vardır. Üçüncü kişiler yayına çıkarılmış markaya gerekçeleri ile beraber itiraz edebilirler. Bu süre 2 aylık yayın süreci içerisine yapılmalıdır. İtiraz gelen markaya marka sahibi itiraz tebliğinden sonraki bir aylık sürede görüşlerini sunabilir. Gelen itiraz uzman tarafından değerlendirerek itirazın haklı olup olmadığı kararını verir. Eğer itiraz haklı ise itiraz kabul eder, eğer haksız ise itiraz red eder. Aleyhte bir karara karşı her iki tarafında tekrar itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz ise kurumun yüksek idari ve değerlendirme kurulu tarafınca değerlendirilir. Kurul kararı marka ve itirazlarla ilgili son karardır. Bu karara ancak dava açılabilir

  • Tescil süreci

Bu süreç yayın sürecini tamamlamış markanın tesciline karar verildiği süreçtir. Bu karar verildikten sonra 2 ay içinden tescil ödemesi yapılır ve marka 10 yıllığına koruma altına alınır. 10 yıl sonra eğer marka sahibi isterse tekrar markayı yeniler ve koruma süreci 10 yıl daha uzar.