Çoklu başvuru, tek başvuruda birden fazla tasarım için tescil talebi yapılmasına imkan vererek başvuru sahiplerinin kolay ve daha az maliyetli başvuru yapabilmelerini sağlamaktadır.

Birden çok tasarımın tescil talebi, ek başvuru ücretinin ödenmesi şartıyla çoklu başvuru altında yapılabilir. Çoklu başvurularda, süslemeler hariç olmak üzere, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı her bir ürünün, aynı sınıfa dâhil olması gerekir.

Çoklu başvuru veya çoklu tescili oluşturan tasarımlar 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun uygulanmasında ayrı ayrı değerlendirilir. Çoklu başvuruda, kanunda belirtilen şartlara uymayan tasarımlar için tescil talebinde bulunulmuş veya tasarım sayısı belirlenen sayıyı aşmışsa Kurum bu tasarımlar için bölünmüş başvuru yapılmasını ister. Bölünmüş her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvuru tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse bu hak bölünmüş her başvuruya da tanınır.

Çoklu başvuruda yer alabilecek tasarım sayısı ve başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Çoklu tasarım tescili konusunda “Çukurova Marka Patent Kalite ve Yönetim ve Danışmalık” firmasının 17 yıllık tecrübesinden yararlanabilirsiniz. İletişim için 444 8 148 numaralı sabit hattımızdan bizlere ulaşabilir ya da dilerseniz bizleri ofislerimizde ziyaret edebilirsiniz.