Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarımı kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Buradaki üründen kasıt bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder. Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür.

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak tasarımın tanımı hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak siz değerli müşterilerimizin düşüncelerini ve isteklerini önemsiyoruz. İstekleriniz için 444 8 148 numaralı sabit hattan bizimle iletişime geçebilirsiniz.