Patent tescil süreci Türk Patent ve Markalar Kurumuna başvuru yapılarak başlamaktadır. Başvuru için gerekli dosyalar oluşturulduktan sonra başvuru kuruma yapılır ve dosya uzman incelemesinden geçer. Bu incelemede dosya şekli inceleme sürecinden geçer. Şekli incele aşamasını geçen dosya hakkında araştırma talebi oluşturulur ve bunu sonucunda araştırma raporu yayınlanır. Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek incelemenin yapılmasını talep eder. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve buna ilişkin buluşun, kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.

İncelemeli sistemde araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterleri incelenmekte ve bu kriterlere uygun olan buluşlara 20 yıl süreli patent verilmektedir. Araştırma raporunda sıkıntı olmayan patent başvuruları için başvuru sahibi inceleme talebinde bulunur.

Başvurunun veya buna ilişkin buluşun Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit edilirse başvuru sahibine, görüşlerini sunması ve başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla değişiklikler yapması konusunda bildirim yapılır ve gerekli görüldükçe bu tür bildirimler tekrarlanır. Ancak bu kapsamda yapılacak bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.

Kurum tarafından gelen İnceleme Raporu sonucunun olumlu olması halinde buluşa İncelemeli Patent verilir. Süreç sonunda inceleme raporunun olumlu çıkması durumunda patent sahibine İncelemeli Patent Belgesi verilir.

İncelemeli patent belgesinin alınmasına dek süren bu süreç; başvuru sahibinin seçeceği araştırma/inceleme kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Bu süreç içerisinde Türk Patent Enstitüsü, patenti 3. şahısların dikkatine itiraz için 6 ay süreliğine ilan etmektedir. İncelemeli Patent Belgesinin verilmesinden sonra ise, patentin verildiğine ilişkin 1 aylık yayın yapılır.

Süreç sonunda patent sahibi patent tescil belgesini alır ve hukuken kullanım özgürlüğüne sahip olmaktadır.

Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak bugünkü yazımızda sizlere patent inceleme işlemi hakkındaki bilgileri derledik. Daha fazla bilgi için Bizlere Ulaşın:444 8 148