Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Gerçek ya da tüzel kişiler tasarım yaptıkları takdirde bu tasarımlarını 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince tescil ettirme hakkına sahip olurlar. Tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerini taşıması gerekmektedir.

Tek resimli başvuru yapılacaksa bu tekli başvuru olarak adlandırılır.

Bir başvuruda, mevzuatta öngörülen şartları taşıması koşuluyla, birden fazla tasarım tescili için talepte bulunulabilir. Bu başvurular çoklu başvuru olarak değerlendirilmektedir. Başvurunun çoklu olması durumunda başvuruda yer alan tasarım sayısı bu alanda belirtilmelidir.

Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak siz değerli müşterilerimizin düşüncelerini ve isteklerini önemsiyoruz. İstekleriniz için 444 8 148 numaralı sabit hattan bizimle iletişime geçebilirsiniz.