Tasarım Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi şekil biçim renk doku malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır. Tek resimli başvuru yapılacaksa bu tekli başvuru olarak adlandırılır.

Bir başvuruda, mevzuatta öngörülen şartları taşıması koşuluyla, birden fazla tasarım tescili için talepte bulunulabilir. Bu başvurular çoklu başvuru olarak değerlendirilmektedir. Başvurunun çoklu olması durumunda başvuruda yer alan tasarım sayısı bu alanda belirtilmelidir.