Türk Patent Enstitüsü’nce tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıllık dönemler halinde yenilenmesi koşulu ile 25 yıldır. 5 yıllık dönemler halinde tasarımın yenileme ücretlerinin ödenmeyerek yenilenememesi halinde, tescile ilişkin koruma sona erecektir. Yenileme işlemi tasarımın koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 içinde yapılabileceği gibi bu sürecin kaçırılması halinde cezalı yenileme olarak belirtilen sonraki 6 aylık sürede cezalı yenileme ücretinin yatırılarak yenilenmesi mümkündür. Belirtilen süreler içinde yenilenmeyen tesciller için herhangi bir koruma hakkı mümkün değildir. Ayrıca çoklu tasarım tescillerinde kısmi yenileme yapmak mümkündür.