Marka sahibi marka tescili için Türk Patent ve Markalar Kurumu’na tescil başvurusu yapmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra uzman dosyayı 2 ay içerisinde şeklen ve hukuken incelemeye tâbi tutar. Bu noktada bir eksiklik bulunursa tescil noksan evrakı marka sahibine gönderilir. Eğer bir eksiklik veya hata olmazsa markanın tescili Kurumun Marka Bülteninde yayına çıkar.

Markanın Bültende yayımlanmasıyla birlikte 3.kişilerin marka yayımına itiraz edebilmesine hak tanınır. İtiraz gerekçelerini Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirerek markanın tescil edilmemesi talebinde bulunurlar. Bu itirazlar genel olarak kötü niyet göstergesi, markanın kopya olması ve/veya benzerlik taşıması, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olması gerekçe olarak gösterilebilmektedir. Marka yayınından itibaren 2 ay boyunca İtiraz edilebilmektedir.

İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz 2 aylık süre içerisinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur.

Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi hâlde itirazın reddine karar verilir.

Marka Yayıma İtiraz İşlemleri ile ilgili sorularınız için bizlere canlı destekten veya 444 8 148  ulusal telefon numaramızdan ulaşıp bilgi alabilirsiniz.