GLN NUMARASI NEDİR ?

GLN (GLOBAL LOCATION NUMBER)Global Lokasyon Numarası  GS1 Standart sistemi parçasıdır. Tüm kurum ve kuruluşlarca tanınan bilinen bir konum tanıma/belirleme numarasıdır.

Başta üretim yapan firmalar olmak üzere diğer tüm firmaların kuruluşların üretim, tedarik ve dağıtım zincirinde, ithalat ve ihracatlarda lokasyon bilgilerini paylaşmalarını sağlıyor.

Güvenliği ve izlenebilirliği sağlamak, tedarikçinin lokasyonuna direkt ulaşabilmeyi amaç edinen firmalar GLN numarasını şart koşmuşlardır.

Şirketler elektronik veri transferi yaptıkları muhattaplarını gln ile ayırt edebiliyor.

Gs1 Global Standartlar Birliği tarafından tanımlanmakta olup  Gerekli evraklar aşağıdaki gibidir;

  • GS1 Noter onaylı taahhütname
  • GS1 Başvuru formu
  • Faaliyet belgesi
  • Ticaret Sicil gazetesi
  • Vergi levhası
  • Bir önceki yıla ait son dönem kurumlar vergisi beyannamesi
  • Ücret dekontu

Çukurova marka patent kalite ve danışmanlık firması olarak gln numarası tescili için hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımımızla sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyarız.