Endüstriyel Tasarım başvurusu nedir?

6769 Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Endüstriyel Tasarım kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır;

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerinde yer alan süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tasarım Tescili Neden Yapılmalıdır?

Günümüz rekabet koşullarında firmalar sattıkları ya da ürettikleri ürünlerin plana çıkarma çabası içindedirler. Bunun için ürünün kalitesi ve fonksiyonelliği kadar görsel özellikleri de müşteri kitlesi tarafından önemsenmektedir. Aynı kalitede olan iki ürün arasında görsel açıdan daha çekici olan ürünler pazarda daha fazla talep görmektedir.

Mobilya, halı, tekstil, ayakkabı, aksesuar ve dekorasyon gibi çoğu sektörde müşteriyi ilk etkileyen, ürünün görsel özelliği olmaktadır. Böylelikle firmalar ürünün kalitesi dışında görselini de önemsemek ve bir alıcı kitlesine ulaşmak için ürünün tasarımı ile ilgili çalışmalara oldukça önem vermektedirler. Yapılan bu çalışmalar sonucunda ürünün görsel özelliklerinin korunması, taklitçiliğin önlenmesi ve taklitçilerin bir takım cezai müeyyidelere tabi tutulması ancak ürünün tasarım tesciline sahip olması ile sağlanabilir. Tasarım tescili olmadan, taklitçiliğe fırsat tanınır ve ürünü oluşturmak için harcanan emek ve zaman boşa gitmiş olur.

Tasarım mevcutta olan ürününüzün üstündeki renk, şekil, çizgi vb. gibi unsurlara verilen addır. Eğer ürününüzde bulunan renk, şekil, çizgi vb. unsurların daha önceden sergilenmemiş ve tamamen size ait olduğunu düşünüyorsanız tasarım tescili için başvuru yapabilirsiniz.