Bir kişi ve kurumun markası,  tescil edildiği ürün  veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı lisans sözleşmesine konu olabilmektedir. Marka Lisansı, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans olarak iki şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı Lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren marka sahibi başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir. Marka Lisans işlemi için; Lisans alan ve verenin imza ve beyanları, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi gereklidir.

Marka Lisans İşlemleri  ile ilgili sorularınız için bizlere canlı destekten veya 444 8 148  ulusal telefon numaramızdan ulaşıp bilgi alabilirsiniz.