Miras Yoluyla İntikal Tasarım tescil başvurusu/belgesi başkasına miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yoluyla intikalin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir:

  • Talep formu,
  • Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.