Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz.

Miras Yoluyla İntikal Tasarım tescil başvurusu/belgesi başkasına miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yoluyla intikalin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir:

Talep formu,

Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

Miras Yoluyla İntikal Tasarım Tescil ile ilgili sorularınız için bizlere canlı destekten veya 444 8 148  ulusal telefon numaramızdan ulaşıp bilgi alabilirsiniz.