Yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model verilerek korunur.

Faydalı model tescili yapmak isteyen tüzel veya gerçek kişiler vekil ofis aracılığı ile Türk Patent ve Markalar Kurumuna başvuru yapabilirler. Başvuru için gerekli evraklar şu şekildedir:

  • Başvuru formu
  • Buluş konusunu açıklayan tarifname
  • İstemleri
  • Tarifnamede ve istemlerde atıf yapılan resimleri
  • Özeti
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi olmalıdır.

Başvuru dosyası tamamlandıktan sonra sistem üzerinden faydalı model başvurusu vekillerce yapılmaktadır. Başvurudan sonra Türk Patent ve Markalar Kurumu başvuruyu şekli açıdan inceler. Başvurunun şeklî şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksikliği gidermesi istenir. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi hâlinde başvuru reddedilir.

Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde ücretini ödeyerek ve yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

Başvuru sahibinin, uygun olarak araştırma talebinde bulunması hâlinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

Başvuruda tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini engelliyorsa araştırma raporu düzenlenmez ve başvuru sahibinden bu konudaki itirazlarını veya başvurudaki değişikliklerini, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde sunması istenir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya itirazın ya da yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru reddedilir. İtirazın ve varsa yapılan değişikliklerin kabul edilmesi hâlinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir.

Başvuru sahibi tarafından itiraz edilmemesi veya üçüncü kişiler tarafından görüş bildirilmemesi durumunda sadece araştırma raporu, itiraz edilmesi veya görüş bildirilmesi durumundaysa araştırma raporu ve itirazlar veya görüşler değerlendirilir.

Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar başvuru sahibine bildirilir, karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Yapılan değerlendirme sonucunda faydalı modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu durumda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir.

Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi hâlinde faydalı model verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi hâlinde, düzenlenen belge faydalı model sahibine verilir.

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak bugün sizler için FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ konusu üzerine değindik. Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak müşterilerimizin memnuniyetini ve isteklerini önemsiyoruz. Daha fazlası için bizimle 444 8 148 numaralı sabit hattımızdan ulaşabilir ya da dilerseniz bizleri ziyaret edebilirsiniz.