Patent başvurusu veya patent, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.

Patent lisans sözleşmesi ise konusu patent olan ve lisans sahibinin haklarını kullanabilmek için lisans alan ile lisans veren arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşmenin yapılması lisansı alan için mutlak bir hak oluşturmaz yalnızca patenti kullanarak çeşitli işlemler yapabilmeye ilişkin bir nispi hak oluşturur. Lisans veren ve alan arasında patent lisans sözleşmesinin kurulması patent sahibinin bu sıfatı kaybetmesine yol açmaz.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa sözleşmeye dayalı olarak lisans alan kişi, patentin koruma süresi boyunca patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde patent sahibi, patentten doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

Devralan veya lisans alan kişi, kendisine verilen gizli bilgilerin açıklanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Patent başvurusu veya patent sahibi, Türk Patent ve Markalar Kurumuna yapacağı yazılı taleple, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. Lisans verme teklifi Bültende yayımlanır.

Sicilde kayıtlı inhisari lisans varsa patent başvurusu veya patent sahibi başkalarına lisans verme teklifinde bulunamaz.

Patent başvurusu veya patent sahibi, lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması Bültende yayımlanır.

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak bugün sizler için Patent Lisans Kayıt İşlemleri konusu üzerine değindik. Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak müşterilerimizin memnuniyetini ve isteklerini önemsiyoruz. Daha fazlası için bizimle 444 8 148 numaralı sabit hattımızdan ulaşabilir ya da dilerseniz bizleri ziyaret edebilirsiniz.