Türk Patent ve Markalar Kurumunun tanımına göre sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model verilerek korunur. Faydalı model var olan bir ürüne yeni bir fonksiyon ve özellik katılmasıdır. Yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar faydalı model verilerek korunur.

Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz.

Faydalı model ile korunamayan buluşlar vardır. Bunlar:

  • Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
  • Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
  • Biyoteknolojik buluşlar,
  • Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,

faydalı model ile korunmaz.

Patent ve faydalı model genellikle birbiri ile karıştırılan kavramlardır. Burada ikisi arasındaki ayrımı iyi yapmak gerekmektedir.

Bir buluşun patent alabilmesi için aranan 3 temel özellik :

YENİLİK,

BULUŞ BASAMAĞI İÇERMESİ,

SANAYİYE UYGULANABİLİR  olmasıdır.

Patent bu 3 özelliğe sahip iken, Faydalı Model’de BULUŞ BASAMAĞI aranmaz. Yani Faydalı Model’e konu olan ürünün YENİ olması yeterlidir, BULUŞ BASAMAĞI içermesi gerekmez. Bu anlamda Faydalı Model için “ufak patent” (petty patent) tabiri de kullanılmaktadır.

PATENT FAYDALI MODEL
Yenilik Bakılır Bakılır
Buluş Basamağı Bakılır Bakılmaz
Sanayiye Uygulanabilirlik Bakılır Bakılır
Usuller Ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler Korunur Korunmaz
Eczacılık İle İlgili Maddeler Korunur Korunmaz
Biyoteknolojik Buluşlar Korunur Korunmaz
Kimyasal Ve Biyolojik Maddeler Korunur Korunmaz
Araştırma Raporu Var Var
İnceleme Raporu Var Yok
Koruma Süresi 20 YIL 10 YIL

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak FAYDALI MODELİN tanımı hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bizler Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak siz değerli müşterilerimizin düşüncelerini ve isteklerini önemsiyoruz. İstekleriniz için 444 8 148 numaralı sabit hattan bizimle iletişime geçebilirsiniz.