Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu yapılan markanın tescil edilmesine veya başvurunun red edilmesine karar verebilir. Kararın verilmesinden itibaren karardan olumsuz etkilenen kişi veya kişiler karara itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

Şeklî eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir. Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir. Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda Kurumun nihai kararını verir. Kurul itirazı kabul edebilir veya red kararı verebilmektedir.

Marka Karara İtiraz İşlemleri ile ilgili sorularınız için bizlere canlı destekten veya 444 8 148 ulusal telefon numaramızdan ulaşıp bilgi alabilirsiniz.