12,384 toplam

MARKA VE PATENT TESCİL İŞLEMLERİNDE MUVAFAKATNAME NEDİR

Marka, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun tanımına göre; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka tescili, bir ürün veya hizmetin tanınmasını ve tanınmasını sağlamak için yapılan bir yasal işlemdir. Marka tescili, bir ürün veya hizmetin özelliklerini veya kalitesini ifade etmez, ancak ürün veya hizmetin kimin tarafından sağlandığını veya pazarlandığını belirler.

Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mutlak red nedenleri bakımından incelemeye alınır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre; aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler tescil edilemezler.

Bu maddenin bir istisnası olarak bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulması hâlinde marka başvurusu reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Mersin Marka ve Patent Tescil İşlemleri Muvafakatname ile daha önce tescili alınmış marka ve alınan markanın emtialarının, yeni bir marka tescil başvurusu yapacak kişiye ismin kullanımına dair Kurum nezdinde verdiği izindir ve muvafakatnamenin noter onaylı olması gerekmektedir.

Sonuç olarak muvafakatname alan kişi, muvaafakatname veren kişinin izin verdiği marka ve bu markanın emtiaları için marka başvurusu yaptığında benzerlik araştırması esnasında uzman incelemesinden red kararı almanın önüne geçmiş olacaktır. Mersin Marka ve Patent Tescil İşlemlerinde Muvafakatname alınmadığı takdirde yeni tescil başvurusunda marka benzer olacağından uzman incelemesinden geçemeyip red kararı alacaktır.

Mersin Marka ve Patent Tescil İşlemleri Muvafakatnamesinde yer alması gereken hususlar şunlardır;

  • Başvuru sahibi ve muvafakat verenin kimlik ve iletişim bilgileri
  • Başvuru aşamasında sunulması halinde marka örneği
  • Karara itiraz aşamasında sunulması halinde başvuru numarası
  • Muvafakat verilen başvurunun başvuru, marka ve tescil bilgileri
  • Mal ve hizmetlerin sınıf numaraları
  • Muvafakat formu vekil tarafından imzalanmış ise, vekilin bu konuda açıkça yetkilendirildiğini içerir noter onaylı vekaletname

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak müvekkillerimize muvafakatname hakkında danışmanlık dahil üstün hizmet kalitesi anlayışıyla  tüm Türkiye’de kaynaklarını müşteri menfaat ve çıkarlarını kendi menfaatlerinden üstün görerek hizmet verme misyonunu amaç edinmiştir.

SEDA ŞEN

Marka Uzmanı

İletişim:0530 353 9399

Mailseda@cukurovapatent.com