Faydalı model yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların koruma altına alındığı ve tescillendiği sinai mülkiyet hakkıdır. Faydalı model kavramı, yine buluşların tescil edilmesi anlamı taşıyan, başvuru sahipleri için daha ekonomik ve daha kısa sürede sonuç alınan tescil yöntemidir. Süreçleri patent tescili gibi olsa da aralarında çok az farlılıklar vardır. Bu yönetim başvuru sahiplerine patentte daha kısa sürede tescil almasını sağlamaktadır.

Faydalı Model Tescili ve Patent Tescili arasındaki fark ise zaman ve ekonomikliğin yanında, faydalı modelde buluş basamağı aranmaması ve inceleme raporu süreçlerinin olmamasıdır. Diğer bir hususu ise, üretim yöntemleri, eczacılıkla ilgili buluşlar, bioteknolojik buluşlar , kimyasal ve biyolojik maddeler ve bu usullerle yapılan buluşlar faydalı model olarak tescil edilmez. Bunlar için ancak patent başvurusu yapılabilir.

  • Faydalı Model Başvuru Süreçleri

Faydalı Model için başvuru formu, buluşun özeti, tarifnamesi, istemleri hazırlanarak başvuru ücreti ödenir ve online başvurusu yapılır. Türk Patent Kurumu gelen başvuru inceler ve eğer bir eksik yok ise başvuru mevzuata uygun olarak hazırlanmış ise 3 ay içinde araştırma talep edilir

  • Araştırma Raporu Talebi ve Yayım

Başvuruda herhangi bir eskilik yok ise araştırma raporu ücreti ödenerek faydalı model araştırmaya gönderilir. Araştırma faydalı modelin yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik konusunda araştırılmasıdır. Buluş eğer yenilik veya sanayiye uygulanabilirlik taşımıyor ise kurum araştırma raporunun düzenlenemeyeceğini başvuru sahibine bildirir. Bu durumda başvuru sahibine buluşta gerekli değişiklikleri yapması veya itirazlarını sunması için 3 ay süre verilir. Araştırma süreci Aynı zamanda bu başvurusu yapılan faydalı modelin daha önce başvurusu yapılmış ya da tescil edilmiş aynı veya benzer faydalı modellerin olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırma raporunda herhangi bir olumsuzluk var ise buluş sahibi itiraz edip tekrar araştırılmasını isteyebilir. Eğer bir olumsuzluk yok ise başvuru tescile çıkarılmak üzere yayımlanır. Bu araştırma raporunun düzenlenmesi faydalı modelin bültende yayına çıkma süresi yaklaşık olarak 18 aydır. Eğer erken yayım talebi edilmiş bu daha da kısalabilmektedir. Tescili karar verilen Faydalı Model 10 yıl süre ile korunur. Bu süre uzatılamaz.