7,334 toplam

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimidir.

MARKA TESCİL KORUMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sınai Mülkiyet Kanunu ile sağlanan korumadan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

 b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

 c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, yararlanır.

Marka tescil başvurusu için kişiler şahısları adına başvuru yapabilecekleri gibi aynı zamanda tüzel/gerçek kişiler ise şirket adına da marka tescil başvurusu yapılabilmektedir.

Marka tescil başvurusu yapılırken şahıs veya şirket adına başvurmak oluşacak başvuru ücretinde herhangi bir fiyat farkı oluşturmaz. Marka tescil başvurusunda oluşacak olan fiyat farkı markanın faaliyet göstereceği sektör çeşitliliği ile ilgilidir.

MARKA TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR;

Şahıs adına yapılacak marka tescil başvurusunda;

  • İsim ve soy isme uygun imzalanmış vekâletname
  • T.C Kimlik Fotokopisi
  • Logo
  • Ücret dekontu

Tüzel kişi adına yapılacak marka tescil başvurusunda;

  • Şirket kaşesi ile imzalanmış vekaletname
  • Vergi Levhası
  • Logo
  • Ücret Dekontu