10,816 toplam

Barkod, rakamların ve harflerin düz çubuklarla simgelenmiş halde kodlama yöntemi ile gösterilmesine barkod denir. Bu kodlamaların birleşimine ise Barkod Numarası denir. Barkod Numarası genel olarak rakamlardan veya harflerden, özel karakterlerden oluşabilir.

Hangi referans numarasının hangi ürüne ait olduğu; firma ve fiyatı gibi bilgilerle beraber bilgisayarda kayıtlıdır. Barkod okuyucu cihaz barkodu okuduğunda ürünlerin fiyatı bilgisayara bağlı olan bir değer cihaz olan yazar kasada görünür ve tutarları toplar.

Barkod üzerindeki ilk üç rakam ülke kodunu, diğer dört rakam  kurum / firma kodunu, sonraki dört rakam ürün kodunu ve som rakam kontrol kodunu temsil eder.

Barkod tescili firmaya özel olarak verildiği için başvurunuzun yapıldığı tarihten itibaren  her yıl yenileme yapılası gerekmektedir.

Barkod Numarası sayesinde elektronik ortama verilerin hızlı ve hatasız bir şekilde aktarılmasını sağlanır. Barkod Numaraları tektir, güvenli ve kullanışlı, uluslar arası geçerlidir.

BARKOD NUMARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Başvuru Formu
  • Vekaletname
  • Taahhütname ( Noter Onaylı )
  • Faaliyet Belgesi ( Oda Kayıt Sicil sureti )
  • Gelir Tablosu ( 1 yıl öncesine ait olmalı )
  • Barkod Numarası Alınacak Ürün Listesi

BARKOD TESCİLİ

Barkod Tescili için başvuru evraklarının tamamlanması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB’a) başvuru yapılıp EAN barkod numarası almak gerekir. EAN Numarası Milli Mal Numaralanma Merkezi tarafından alınır.

Ülkemizde Barkod Tescili  ile ilgili yetkili merci TOBB’dir. Barkod Tescili ile kurulışlar, kendilerine ait bilgileri, ürün bilgilerini, cinsini gibi birçok oluşturdukları verileri barkodlarla aktarabilirler.

BARKOD TESCİLİ FAYDALARI

En doğru veriyi almayı sağlar.

Verileri hızlı bir şekilde elektronik ortama aktarmayı sağlar,  veriler elle toplanıp elektronik ortama aktarılırsa hem zaman kaybı olur hem de veriler doğru bir şekilde aktarılmayabilir.

Barkod Tescili ile ürünün tüm özellikleri üretim, işleme, dağıtım, pazarlama ile ilgili tüm süreçlerin izlenmesi sağlanır.

Barkod Numarası ile firmanızda güveenli, hızlı satış sağlayabilirsiniz.

Kurumsal yapınızı oluşturmanızı sağlar.